ώς  θα  μας  βρήτε !
  • Από  Εθνική  Α 13 , έξοδος  πρός   Radeburg και  εν  συνεχία  πρός  Meissen.
  • Μετά  από  περίπου  5 χιλιόμετρα  στρίβουμε  αριστερά  προς  Baerwalde.
  • Στο  χωριό  μετά  την  εκκλησία , στρίβουμε  αριστερά . Μετά  από  150 μέτρα αριστερά  μας  είναι το  σπίτι.